O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” to organizacja pozarządowa powołana do życia w celu wspierania działalności Zespołu.

Zakres działań związanych z przygotowaniami do obchodów 50-lecia działalności Zespołu stał się bodźcem dla tancerzy, absolwentów i przyjaciół Kręgu, do powołania Stowarzyszenia. Jego działalność, wynika z celów statutowych i skupiona jest na krzewieniu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych polskiej kultury i dziedzictwa narodowego poprzez propagowanie polskiego folkloru, tańca, pieśni, muzyki i twórczości ludowej.

Od momentu powstania stowarzyszenie wspiera działalność Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Szczecińskiej „Krąg”

71-806 Szczecin
ul. Kolonistów 38/4

Zarząd Stowarzyszenia:
Lesław Rządziński — tel. 501 618 102
Paweł Turemka — tel. 516 301 101
Marcin Łuniewski — tel. 698 656 895

Mail: biuro@krag.pl