Logo 50-lecia Kręgu

Kim jesteśmy?

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg" powstał w 1969 roku i przez 50 lat działał w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie (dawniej Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2). Tworzy go grupa dzieci, młodzieży i dorosłych, których łączy wspólna pasja - miłość do polskich pieśni i tańców. W "Kręgu" mieszkańcy Szczecina i okolic uczą się śpiewu i tańca oraz zachowania tożsamości narodowej, poszanowania tradycji, współżycia w grupie, patriotyzmu i tolerancji. Obecnie zespół funkcjonuje w Domu Kultury “Słowianin” w Szczecinie.

"Krąg" jest laureatem licznych konkursów i festiwali folklorystycznych. Poziom artystyczny Zespołu najlepiej odzwierciedla certyfikacja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej – CIOFF, której członkiem jest od 2004 roku. Zespołowi udało się w minionych latach wydobyć ze skarbca kultury ludowej to, co zapomniane i przenieść na scene w nowej artystycznej formie. Barwne stroje z wielu regionów Polski podkreślają piękno i różnorodność polskiego folkloru.

Zespół Krąg

Najnowsze wiadomości

Zobacz nas