Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Szczecińskiej „Krąg”

71-806 Szczecin
ul. Kolonistów 38/4

e-mail: biuro@krag.pl