Jubileusz

Obchody 50-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” to wydarzenia, których celem będzie przybliżeniem mieszkańcom Szczecina wartości kulturowych i patriotycznych prezentowanych w tańcu i śpiewie tradycyjnym. Zespół, w dwóch odsłonach dokona prezentacji tanecznych, wokalnych oraz rękodzieła:

  • koncert galowy 21 czerwca 2019 r., w Operze na Zamku
  • 14 lipca 2019 r.; koncert „Krąg Szczecinowi” w Ogrodzie Różanym

Pierwszy koncert będzie oparty na prezentacji tańców narodowych oraz regionalnych, z różnych części Polski, przy udziale kilkudziesięciu tancerzy i kapeli. Będzie to uroczysta gala, podczas której przypomniana będzie historia powstania i funkcjonowania Zespołu w ostatnim półwieczu. Program artystyczny koncertu obejmie także prezentacje taneczne związane z obchodami Roku Stanisława Moniuszki.

Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostaną osoby związane z Zespołem a także przedstawiciele instytucji kulturalnych i oświatowo-wychowawczych z miasta, regionu oraz kraju. Będzie to także okazja do uhonorowania pracowników oraz tancerzy za długoletnią pracę na rzecz Zespołu i krzewienia kultury tradycyjnej w Mieście oraz reprezentowanie Szczecina w kraju i poza jego granicami.

Drugi koncert jubileuszowy pod nazwą „Krąg Szczecinowi” to impreza plenerowa, dostępna dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Jej celem będzie, poza prezentacją taneczną i wokalną, przybliżenie polskiej kultury ludowej. Zespół prowadzić będzie warsztaty taneczne, wokalne i rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), których celem będzie poznanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz integracja międzypokoleniowa.

Bezpośredni kontakt z tradycyjnymi formami tańca, śpiewu ludowego, gwary, stroju, rękodzieła będzie możliwością spotkania z elementami kultury polskiej na co dzień trudno dostępnej dla mieszkańców Miasta oraz odwiedzających szczeciński Ogród Różany.